Tag Archives: szomjazik

Random #66 // Borsodi Póló

Szomjazik? Ön
például, aki reggelen-
te bekapcsolja gépét,
s a levegőtlen csarnok-
ban nyolc órán
át végzi munkáját?
Vagy Ön, akinek keze
nyomán ég felé emel-
kednek a házfalak? S
Ön, ott, az útépítőgép
mellett, vagy Ön, a kohóban, Ön például
SZOMJAZIK?
Ugye igen, hiszen a fizikai munka
közben elvesztett folyadék pótlá-
sa mindenkinek, mindannyiunk számá-
ra nagyon fontos. Most már csak az a kérdés, mi legyen az a folyadék? A
gyárakból, az üzemekből, egyáltalán,
a munkaterületekről jó ideje már,
hogy száműzték az alkoholt. De mit i-
gyanak azok, akik nem szeretik a jelen-
leg kapható üdítőitalok egyik típusát sem? Számukra most született meg

2015-11-29 12.23.44

Sörreklám a Magyar Nemzetben (1979)

a megoldás: már a boltokban is kap-
ható az új, férfias üdítőital: az alko-
holmentes sör színe, íze, a hab a tete-
jén olyan, mint az igazié, alkoholtar-
talma viszont 0,0 százalék, ez tehát
a munka pad mellett is fogyasztható.